کلیه کلاس های استاد پیر اصغری روز دوشنبه مورخ 93/04/30 برگزار نخواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/04/29ساعت 13:36  توسط   | 

جلسه توجیهی اساتید جهت واحد کار آموزی ( دانشجویان دختر ) به شرح ذیل می باشد : 

سرکار خانم طلائی / روز سه شنبه / مورخ 93/04/24 / ساعت 10:30

سرکار خانم ضیایی / روز چهارشنبه / مورخ 93/04/25 / ساعت 12 

جناب آقای همتی / روز چهارشنبه / مورخ 93/04/25 / ساعت 13:30

جناب آقای شریفی/ روز یک شنبه / مورخ 93/04/29 / ساعت 11

جناب آقای احمد زاده / روز دو شنبه / مورخ 93/04/30 / ساعت 10:30

جناب آقای ابراهیمی ناغانی / روز دو شنبه / مورخ 93/04/30 / ساعت 15

 کلیه جلسات توجیهی فوق در کلاس 217 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/04/23ساعت 7:59  توسط   | 

کلاس استاد میرزایئ مقدم مشخصه 112 اخلاق تربیت اسلامی مورخ 93/04/23 تشکیل نمی گردد 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/04/23ساعت 7:53  توسط   | 

امتحان کتبی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3  استاد بارانی ( کلیه گروه ها ) روز شنبه مورخ 93/03/17 

ساعت 10 صبح می باشد . 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/03/13ساعت 11:35  توسط   | 

کلاس جبرانی درس تکنیک پالس استاد مهدی خسروی روز شنبه مورخ 93/03/17 در ساختمان کن برگزار خواهد شد : 

مشخصه 586 ساعت 9 الی 10:30  و   10:45 الی  12:15

مشخصه 634 ساعت 12:45   الی 14:15  و   14:30  الی  16:00

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/03/13ساعت 11:33  توسط   | 

کلاس جبرانی و تحویل پروژه درس آشنایی با قرائت و ... مشخصه های 1249 و 1250 استاد صبا میرزایی مقدم 

روز دوشنبه مورخ 93/03/19 ساعت 13:30 ساختمان جنت آباد کلاس 216 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/03/11ساعت 15:4  توسط   | 

کلاس جبرانی درس ترسیم فنی استاد سحر اوجانی روز سه شنبه مورخ 93/03/13 ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/03/11ساعت 12:49  توسط   | 

کلاس جبرانی درس زبان پیش دانشگاهی استاد حاتمی پور مشخصه 1314 روز دوشنبه مورخ 93/03/12  در ساعت :

10:15 - 8:00    و    12:45 - 10:30   و    15:45 - 13:30   و   18:15 - 16:00

در ساختمان کن برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:53  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد الهه گودرزی مشخصه  1023 روز یکشنبه مورخ 93/03/11

ساعت 10:30   الی  12:45  کلاس 401  برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:15  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد الهه گودرزی مشخصه  1217 روز سه شنبه مورخ 93/03/13

ساعت 9:00  الی  12:30  کلاس 304  برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:14  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد الهه گودرزی مشخصه  1218  روز دوشنبه مورخ 93/03/12

ساعت 15:00  الی 17:00 کلاس 401 برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:13  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی عمومی (2) استاد الهه گودرزی مشخصه های 1080 و 1079 روز دوشنبه مورخ 93/03/12

ساعت 12:00  الی 14:30 کلاس 305 برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:11  توسط   | 

کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مبتنی بر وب استاد روشن پور روز شنبه مورخ 93/03/17

ساعت 13:30 الی 18:00 ساختمان کن برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 11:44  توسط   | 

کلاس درس شیوه ارائه استاد احمد زاده روز یک شنبه مورخ 93/03/11 ساعت 9:00 کلاس 411 برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 10:35  توسط   | 

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی تخصصی (4) استاد محمود زاده مشخصه 312 روز چهارشنبه مورخ 93/03/21

ساعت 14:30 در ساختمان جنت آباد سایت 15 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 10:28  توسط   | 

کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مبتنی بر وب استاد روشن پور روز دوشنبه مورخ 93/03/12 

ساعت 13:30 الی 18:00 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 10:14  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی (2) استاد الهه گودرزی مشخصه های 1080 و 1079 روز پنج شنبه مورخ 93/03/08

ساعت 9 الی 13 در ساختمان جنت آباد برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 8:27  توسط   | 

تحویل پروژه درس متره و برآورد مشخصه   351   استاد امام زادگان  93/04/10  ساعت 11:00

الی 12:30 می باشد .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 14:55  توسط   | 

تحویل پروژه درس متره و برآورد مشخصه های 209 و 210 و 1211 استاد امام زادگان 93/04/09 ساعت 11:00

الی 14:00 می باشد .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 14:53  توسط   | 

کلاس درس اقتصاد خرد استاد ساسان ترابی مشخصه 485 روز یک شنبه مورخ 93/03/11 ساعت 13:30 الی 

15:45 کلاس 406 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 12:33  توسط   | 

کلاس زبان خارجی مشخصه 1044 استاد مهدیه صادق زادگان روز دوشنبه مورخ 93/03/12  ساعت 8:00 الی 

10:15 کلاس 305 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 12:27  توسط   | 

کلاس های جبرانی استاد میر رحیمی درس فیزیک الکتریسیته به شرح ذیل برگزار می گردد : 

مشخصه 794 روز پنج شنبه 93/03/08 ساعت 8:00 الی 9:30  کلاس 307

مشخصه 795 روز پنج شنبه 93/03/08 ساعت 9:40 الی 11:10  کلاس 307

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 12:1  توسط   | 

کلاس جبرانی درس ترسیم فنی مشخصه 422 استاد ثمینه مکی روز سه شنبه مورخ 93/03/13 

ساعت 16:00 الی 20:00 ساختمان کن آتلیه B برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 11:52  توسط   | 

کلاس جبرانی روز دوشنبه 93/03/12 استاد مریم ابراهیمی برگزار نخواهد شد . 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 11:44  توسط   | 

کلاس جبرانی درس طراحی معماری (1) استاد زهرا احمدی مشخصه 240  روز یک شنبه مورخ 93/03/11 

ساعت 13:00 الی 15:30 آتلیه 113 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 11:25  توسط   | 

کلاس جبرانی درس مباحث ویژه استاد جباریه مشخصه های 19 و 22 روز شنبه مورخ 93/03/10  و  93/03/17

ساعت 8 صبح سایت 13 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 11:18  توسط   | 

کلاس آمادگی امتحان شفایی درس آشنایی با قرائت و ... استاد شفا زاده مشخصه 849 روز پنج شنبه

مورخ 93/03/08 ساعت 16:30 الی 18:00 در کلاس 219 برگزار خواهد شد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 10:57  توسط   | 

کلاس درس ریاضی پیش دانشگاهی استاد جمالی مشخصه های 1022 و 1030 روز شنبه مورخ 93/03/10 

ساعت 16:00 الی 18:15 کلاس 401 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 10:41  توسط   | 

کلاس ریاضی عمومی (1) استاد تقی زاده به شرح ذیل برگزار خواهد شد : 

مشخصه 818 شنبه 93/03/10 ساعت 10:30 الی 12:45 با استاد جمالی 

مشخصه 819 شنبه 93/03/10 ساعت 13:30 الی 15:45 با استاد جمالی 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 10:38  توسط   | 

کلاس خل مساله و رفع اشکال حسابداری شرکت های (1) استاد رسول زاده به شرح ذیل برگزار خواهد شد : 

روز شنبه مورخ 93/03/10 : 

ساعت 10:30 - 8:30  کلاس 410

ساعت 12:30 - 10:30 کلاس 410

ساعت 14:30 - 12:30 کلاس 411

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/03/05ساعت 15:27  توسط   |