کلاس استاد طلایی نقشه کشی معماری مشخصه (70) 01/07/93 روز سه شنبه تشکیل نمیگردد 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/06/31ساعت 16:59  توسط   | 

پروژه مالی استاد پور احمد مشخصه 1096 روز دوشنبه 93/06/31 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/06/30ساعت 11:38  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد باغ خاصی روانشناسی کودک ونوجوان مشخصه 971و972 روز دوشنبه 31/06/93 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/06/30ساعت 11:37  توسط   | 

کلاسهای استاد نوری دفاع مقدس مشخصه 376و377 روز یکشنبه 30/06/93 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/06/29ساعت 15:31  توسط   | 

کلاس استاد ایروانی مشخصه 1014 روزیکشنبه 30/06/93 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/06/29ساعت 11:21  توسط   | 

کلاس دانشجویان ورودی جدید از روز شنبه 93/07/05 تشکیل می شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/06/26ساعت 10:56  توسط   | 

کلاس استاد شریعت منش مشخصه67 طراحی فنی ساختمان روزشنبه 29/06/93 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/06/25ساعت 13:6  توسط   | 

مشخصه 36 تمرین های معماری 2 ازساعت 8-11/45  روزشنبه تاریخ 26/06/93 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/06/25ساعت 12:52  توسط   | 

کار آموزی استاد شریفی روزیکشنبه 93/06/23  ساعت 8 .حضور کلیه دانشجویان الزامیست

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/06/16ساعت 10:34  توسط   | 

تحویل دفترچه و کارآموزی استاد فلاح شیروانی روز سه شنبه 93/06/18  ساعت 9 صبح می باشد .

+ نوشته شده در  شنبه 1393/06/15ساعت 9:33  توسط   | 

جهت ارائه پروژه وکارآموزی  استاد افتاده بالایی روزشنبه ساعت 11 تاریخ 93/06/08 درآموزشکده جنت آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/06/04ساعت 13:58  توسط   | 

دانشجویانی که ترم پیش وترم جاری بااستاد الماسی درس پروژه وکار آموزی اخذ کرده اند روز چهار شنبه مورخ      93/05/29 راس ساعت 10 دردانشگاه حضور داشته باشند

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/05/27ساعت 11:0  توسط   | 

کلاس استاد بغداد چی مشخصه 114 ریاضی عمومی درتاریخ 27/05/93 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/05/26ساعت 11:52  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد آسترکی زبان فارسی مشخصه46 و89 روز یکشنبه و چهارشنبه برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده در  شنبه 1393/05/25ساعت 16:12  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد آسترکی زبان فارسی مشخصه46 و89 روز یکشنبه و چهارشنبه برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده در  شنبه 1393/05/25ساعت 16:12  توسط   | 

کلاس درس ایستایی 1 با استاد یاوری روز سه شنبه مورخ 93/05/14 برگزار نخواهد شد .

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/05/14ساعت 6:34  توسط   | 

کلاس استاد قنبر پور مشخصه 35 کار آفرینی درتاریخ 11/05/93 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/05/11ساعت 10:39  توسط   | 

کلاس درس زبان فارسی مشخصه 46 استاد آستارکی روز یک شنبه مورخ 05/05/93 برگزار نخواهد شد 

+ نوشته شده در  شنبه 1393/05/04ساعت 16:17  توسط   | 

کلیه کلاس های استاد پیر اصغری روز دوشنبه مورخ 93/04/30 برگزار نخواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/04/29ساعت 13:36  توسط   | 

جلسه توجیهی اساتید جهت واحد کار آموزی ( دانشجویان دختر ) به شرح ذیل می باشد : 

سرکار خانم طلائی / روز سه شنبه / مورخ 93/04/24 / ساعت 10:30

سرکار خانم ضیایی / روز چهارشنبه / مورخ 93/04/25 / ساعت 12 

جناب آقای همتی / روز چهارشنبه / مورخ 93/04/25 / ساعت 13:30

جناب آقای شریفی/ روز یک شنبه / مورخ 93/04/29 / ساعت 11

جناب آقای احمد زاده / روز دو شنبه / مورخ 93/04/30 / ساعت 10:30

جناب آقای ابراهیمی ناغانی / روز دو شنبه / مورخ 93/04/30 / ساعت 15

 کلیه جلسات توجیهی فوق در کلاس 217 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/04/23ساعت 7:59  توسط   | 

کلاس استاد میرزایئ مقدم مشخصه 112 اخلاق تربیت اسلامی مورخ 93/04/23 تشکیل نمی گردد 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/04/23ساعت 7:53  توسط   | 

امتحان کتبی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3  استاد بارانی ( کلیه گروه ها ) روز شنبه مورخ 93/03/17 

ساعت 10 صبح می باشد . 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/03/13ساعت 11:35  توسط   | 

کلاس جبرانی درس تکنیک پالس استاد مهدی خسروی روز شنبه مورخ 93/03/17 در ساختمان کن برگزار خواهد شد : 

مشخصه 586 ساعت 9 الی 10:30  و   10:45 الی  12:15

مشخصه 634 ساعت 12:45   الی 14:15  و   14:30  الی  16:00

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/03/13ساعت 11:33  توسط   | 

کلاس جبرانی و تحویل پروژه درس آشنایی با قرائت و ... مشخصه های 1249 و 1250 استاد صبا میرزایی مقدم 

روز دوشنبه مورخ 93/03/19 ساعت 13:30 ساختمان جنت آباد کلاس 216 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/03/11ساعت 15:4  توسط   | 

کلاس جبرانی درس ترسیم فنی استاد سحر اوجانی روز سه شنبه مورخ 93/03/13 ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/03/11ساعت 12:49  توسط   | 

کلاس جبرانی درس زبان پیش دانشگاهی استاد حاتمی پور مشخصه 1314 روز دوشنبه مورخ 93/03/12  در ساعت :

10:15 - 8:00    و    12:45 - 10:30   و    15:45 - 13:30   و   18:15 - 16:00

در ساختمان کن برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:53  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد الهه گودرزی مشخصه  1023 روز یکشنبه مورخ 93/03/11

ساعت 10:30   الی  12:45  کلاس 401  برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:15  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد الهه گودرزی مشخصه  1217 روز سه شنبه مورخ 93/03/13

ساعت 9:00  الی  12:30  کلاس 304  برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:14  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد الهه گودرزی مشخصه  1218  روز دوشنبه مورخ 93/03/12

ساعت 15:00  الی 17:00 کلاس 401 برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:13  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی عمومی (2) استاد الهه گودرزی مشخصه های 1080 و 1079 روز دوشنبه مورخ 93/03/12

ساعت 12:00  الی 14:30 کلاس 305 برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:11  توسط   |