جهت ارائه پروژه وکارآموزی  استاد افتاده بالایی روزشنبه ساعت 11 تاریخ 93/06/08 درآموزشکده جنت آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/06/04ساعت 13:58  توسط   | 

دانشجویانی که ترم پیش وترم جاری بااستاد الماسی درس پروژه وکار آموزی اخذ کرده اند روز چهار شنبه مورخ      93/05/29 راس ساعت 10 دردانشگاه حضور داشته باشند

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/05/27ساعت 11:0  توسط   | 

کلاس استاد بغداد چی مشخصه 114 ریاضی عمومی درتاریخ 27/05/93 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/05/26ساعت 11:52  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد آسترکی زبان فارسی مشخصه46 و89 روز یکشنبه و چهارشنبه برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده در  شنبه 1393/05/25ساعت 16:12  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد آسترکی زبان فارسی مشخصه46 و89 روز یکشنبه و چهارشنبه برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده در  شنبه 1393/05/25ساعت 16:12  توسط   | 

کلاس درس ایستایی 1 با استاد یاوری روز سه شنبه مورخ 93/05/14 برگزار نخواهد شد .

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/05/14ساعت 6:34  توسط   | 

کلاس استاد قنبر پور مشخصه 35 کار آفرینی درتاریخ 11/05/93 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/05/11ساعت 10:39  توسط   | 

کلاس درس زبان فارسی مشخصه 46 استاد آستارکی روز یک شنبه مورخ 05/05/93 برگزار نخواهد شد 

+ نوشته شده در  شنبه 1393/05/04ساعت 16:17  توسط   | 

کلیه کلاس های استاد پیر اصغری روز دوشنبه مورخ 93/04/30 برگزار نخواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/04/29ساعت 13:36  توسط   | 

جلسه توجیهی اساتید جهت واحد کار آموزی ( دانشجویان دختر ) به شرح ذیل می باشد : 

سرکار خانم طلائی / روز سه شنبه / مورخ 93/04/24 / ساعت 10:30

سرکار خانم ضیایی / روز چهارشنبه / مورخ 93/04/25 / ساعت 12 

جناب آقای همتی / روز چهارشنبه / مورخ 93/04/25 / ساعت 13:30

جناب آقای شریفی/ روز یک شنبه / مورخ 93/04/29 / ساعت 11

جناب آقای احمد زاده / روز دو شنبه / مورخ 93/04/30 / ساعت 10:30

جناب آقای ابراهیمی ناغانی / روز دو شنبه / مورخ 93/04/30 / ساعت 15

 کلیه جلسات توجیهی فوق در کلاس 217 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/04/23ساعت 7:59  توسط   | 

کلاس استاد میرزایئ مقدم مشخصه 112 اخلاق تربیت اسلامی مورخ 93/04/23 تشکیل نمی گردد 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/04/23ساعت 7:53  توسط   | 

امتحان کتبی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3  استاد بارانی ( کلیه گروه ها ) روز شنبه مورخ 93/03/17 

ساعت 10 صبح می باشد . 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/03/13ساعت 11:35  توسط   | 

کلاس جبرانی درس تکنیک پالس استاد مهدی خسروی روز شنبه مورخ 93/03/17 در ساختمان کن برگزار خواهد شد : 

مشخصه 586 ساعت 9 الی 10:30  و   10:45 الی  12:15

مشخصه 634 ساعت 12:45   الی 14:15  و   14:30  الی  16:00

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/03/13ساعت 11:33  توسط   | 

کلاس جبرانی و تحویل پروژه درس آشنایی با قرائت و ... مشخصه های 1249 و 1250 استاد صبا میرزایی مقدم 

روز دوشنبه مورخ 93/03/19 ساعت 13:30 ساختمان جنت آباد کلاس 216 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/03/11ساعت 15:4  توسط   | 

کلاس جبرانی درس ترسیم فنی استاد سحر اوجانی روز سه شنبه مورخ 93/03/13 ساعت 10 الی 12 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/03/11ساعت 12:49  توسط   | 

کلاس جبرانی درس زبان پیش دانشگاهی استاد حاتمی پور مشخصه 1314 روز دوشنبه مورخ 93/03/12  در ساعت :

10:15 - 8:00    و    12:45 - 10:30   و    15:45 - 13:30   و   18:15 - 16:00

در ساختمان کن برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:53  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد الهه گودرزی مشخصه  1023 روز یکشنبه مورخ 93/03/11

ساعت 10:30   الی  12:45  کلاس 401  برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:15  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد الهه گودرزی مشخصه  1217 روز سه شنبه مورخ 93/03/13

ساعت 9:00  الی  12:30  کلاس 304  برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:14  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد الهه گودرزی مشخصه  1218  روز دوشنبه مورخ 93/03/12

ساعت 15:00  الی 17:00 کلاس 401 برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:13  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی عمومی (2) استاد الهه گودرزی مشخصه های 1080 و 1079 روز دوشنبه مورخ 93/03/12

ساعت 12:00  الی 14:30 کلاس 305 برگزار خواهد شد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:11  توسط   | 

کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مبتنی بر وب استاد روشن پور روز شنبه مورخ 93/03/17

ساعت 13:30 الی 18:00 ساختمان کن برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 11:44  توسط   | 

کلاس درس شیوه ارائه استاد احمد زاده روز یک شنبه مورخ 93/03/11 ساعت 9:00 کلاس 411 برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 10:35  توسط   | 

امتحان پایان ترم درس نقشه کشی تخصصی (4) استاد محمود زاده مشخصه 312 روز چهارشنبه مورخ 93/03/21

ساعت 14:30 در ساختمان جنت آباد سایت 15 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 10:28  توسط   | 

کلاس جبرانی درس برنامه نویسی مبتنی بر وب استاد روشن پور روز دوشنبه مورخ 93/03/12 

ساعت 13:30 الی 18:00 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 10:14  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی (2) استاد الهه گودرزی مشخصه های 1080 و 1079 روز پنج شنبه مورخ 93/03/08

ساعت 9 الی 13 در ساختمان جنت آباد برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 8:27  توسط   | 

تحویل پروژه درس متره و برآورد مشخصه   351   استاد امام زادگان  93/04/10  ساعت 11:00

الی 12:30 می باشد .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 14:55  توسط   | 

تحویل پروژه درس متره و برآورد مشخصه های 209 و 210 و 1211 استاد امام زادگان 93/04/09 ساعت 11:00

الی 14:00 می باشد .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 14:53  توسط   | 

کلاس درس اقتصاد خرد استاد ساسان ترابی مشخصه 485 روز یک شنبه مورخ 93/03/11 ساعت 13:30 الی 

15:45 کلاس 406 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 12:33  توسط   | 

کلاس زبان خارجی مشخصه 1044 استاد مهدیه صادق زادگان روز دوشنبه مورخ 93/03/12  ساعت 8:00 الی 

10:15 کلاس 305 برگزار خواهد شد . 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 12:27  توسط   | 

کلاس های جبرانی استاد میر رحیمی درس فیزیک الکتریسیته به شرح ذیل برگزار می گردد : 

مشخصه 794 روز پنج شنبه 93/03/08 ساعت 8:00 الی 9:30  کلاس 307

مشخصه 795 روز پنج شنبه 93/03/08 ساعت 9:40 الی 11:10  کلاس 307

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/07ساعت 12:1  توسط   |