کلیه کلاسهای استاد روانشاد( تنظیم شرایط محیطی)روز سه شنبه  93/12/12 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ساعت 10:26  توسط   | 

کلاس توجیهی .پروژه های استاد زهدی روزسه شنبه مورخ 93/12/19 راس11 سایت 16 تشکیل میگردد

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ساعت 8:57  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد شیرین رضایی دانش خانواده جمعیت روز سه شنبه 93/12/12 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ساعت 8:46  توسط   | 

کارآموزی استاد شریفی روز دوشنبه93/12/18 ساعت 13/30-14 کلاس 407 حضور کلیه دانشجویان

الزامیست

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ساعت 14:0  توسط   | 

کلاس استاد وزیری روز دوشنبه 93/12/11 (اصول مبانی تربیت بدن)تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ساعت 13:53  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد قادرپناه روزدوشنبه 93/12/11 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ساعت 10:55  توسط   | 

کلاس آشنایی بادفاع مقدس استاد نوری ساعت 11/20 -12/50 فقط همین امروز همراه کلاس

13/15-14/45  تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ساعت 10:39  توسط   | 

کلاس فیزیک مکانیک استاد زارعی بعدازظهر راس ساعت16/30 تشکیل می گردد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ساعت 9:54  توسط   | 

کلاس استاد مهرآور روز دوشنبه 93/12/11 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ساعت 9:12  توسط   | 

کلاس زبان فنی استاد زهرا احمدی روز دوشنبه 93/12/11 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ساعت 8:57  توسط   | 

مشخصه 1395 درس زبان پیش دانشگاهی استاد لاری به جای ساعت 14 ساعت 13شروع می شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ساعت 17:35  توسط   | 

کلاس استاد طلائی روزسه شنبه 93/12/12 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ساعت 13:22  توسط   | 

کلاس استاد موسی پور دانش خانواده جمعیت روز شنبه 93/12/16 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ساعت 11:20  توسط   | 

به اطلاع دانشجویان که بااستاد پوراحمدی درس حسابداری شرکتها 1 دارند میرساند که کلاس درس مذکور درروز دوشنبه 93/12/11 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ساعت 10:52  توسط   | 

جلسه توجیهی پروژه وکا آموزی استاد الماسی روز دوشنبه 93/12/11 ساعت 12 برگزارمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ساعت 10:50  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد رضاپور چورس روزشنبه ویکشنبه مشخصهای575و804و806 تاریخ 93/12/9 93/12/10

تشکیل نمیگردد

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ساعت 13:27  توسط   | 

کلاس استاد فتح الهی مشخصه 732 روز شنبه 93/12/09 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ساعت 13:23  توسط   | 

جلسه توجیهی کار آموزی وپروژه استاد سحر بالائی روز دوشنبه 93/12/11 ساعت 12/30 درکلاس 301 تشکیل می گردد حضور کلیه دانشجویان الزامی است

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ساعت 11:33  توسط   | 

کلاس استاد میررحیمی (فیزیک )مشخصه248 روز شنبه 93/12/9 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ساعت 11:3  توسط   | 

کلاسهای استاد نقیبی مشخصه 107و1025 پرسپکتیو روزپنج شنبه 93/12/7 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ساعت 17:24  توسط   | 

کلاس استاد میرزایی مشخصه 1189 متره وبرآوردروزپنج شنبه 93/12/7 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ساعت 11:11  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد برهانی روز چهار شنبه 93/12/6 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ساعت 9:8  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد میررحیمی فیزیک پیش دانشگاهی روز چهارشنبه 93/12/6 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ساعت 17:34  توسط   | 

جلسه توجیهی درس پروژه استاد شمشادی مشخصه 1417 روزشنبه 93/12/11 ساعت 12/30 سایت 22 تشکیل می گردد حضور اجباری

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ساعت 13:3  توسط   | 

کلاس استاد سعیده شمس مشخصه 122 درک وبیان معماری1 روز سه شنبه 93/12/5

تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ساعت 10:40  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد یوسفعلی زاده (اصول سرپرستی) روز سه شنبه 93/12/5 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ساعت 10:1  توسط   | 

کلیه کلاسهای تنیس رومیزی 2 مورخه 93/12/7 و93/12/16 درروز پنجشنبه سالن کن تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ساعت 16:37  توسط   | 

کلیه کلاسهای بسکتبال 2 93/12/7 درسالن کن تشکیل نمی شود جبرانی آن توسط استا اعلام می شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ساعت 16:13  توسط   | 

روز پنج شنبه 93/12/7 کاربردرایانه درتربیت بدنی استاد دهقان تشکیل نمی گردد

کلاس دوم راس ساعت 11:45 تشکیل می شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ساعت 16:10  توسط   | 

کلاس استاد زارع  فیزیک روزدوشنبه 93/12/4  ازساعت 16 -17/30 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ساعت 12:53  توسط   |