X
تبلیغات
واحدبرنامه ریزی آموزشکده سما جنت آباد
کلاس های استاد فعالی روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۰۲/۹۳ برگزار نخواهد شد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/02/02ساعت 11:45  توسط   | 

امتحان میان ترم درس اصول سرپرستی استاد دهقانی روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۲/۹۳ ساعت ۱۴:۳۰

در کلاس ۴۰۶ برگزار می گردد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/02/02ساعت 8:9  توسط   | 

کلاس درس ترسیم فنی سرکار خانم نصرت پور روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۹۳ برگزار نخواهد شد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/02/01ساعت 8:31  توسط   | 

کلاس های استاد پویا ریاضی خواه در تاریخ های ۱۳/۰۲/۹۳ و ۲۰/۰۲/۹۳ برگزار نخواهد شد .
+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/30ساعت 14:38  توسط   | 

کلاس جبرانی درس پرسپکتیو استاد ریاضی خواه به شرح ذیل برگزار می گردد :

مشخصه ۱۳۸ روز چهار شنبه مورخ ۰۳/۰۲/۹۳ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۱۵ اتلیه ۱۱۲

مشخصه ۱۳۹روز چهار شنبه مورخ ۰۳/۰۲/۹۳ ساعت ۱۶:۳۰الی ۱۸:۴۵ اتلیه ۱۱۲

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/30ساعت 14:37  توسط   | 

کلاس درس حسابداری صنعتی (۲) استاد بیگی میلاجردی مشخصه ۴۷۴ روز شنبه مورخ ۳۰/۰۱/۹۳ برگزار نخواهد شد .

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/30ساعت 12:36  توسط   | 

امتحان معرفی به استاد دروس تکنیک پالس و مدار مجتمع خطی برای کلیه دانشجویانی که

با آقای امینی اخذ نموده اند روز ۲۴/۰۲/۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ در کلاس ۴۰۴ برگزار می گردد .

بدیهی است پس از این تاریخ ، در ترم جاری امتحان مجدد برگزار نخواهد شد و غیبت به منزله ی نمره صفر خواهد بود .

 

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/30ساعت 10:4  توسط   | 

کلاس آشنایی با قرائت قرآن استاد کوهستانی مشخصه 837 ساعت 14:00 الی 15:30

ساعت 13:00 الی 14:30 برگزار خواهد شد .

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/30ساعت 9:54  توسط   | 

کلیه کلاس های درس حسابداری دولتی استاد خاک بازیان روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۹۳ برگزار نخواهد شد .

جبرانی آنها روز پنج شنبه مورخ ۰۴/۰۲/۹۳ در کلاس ۳۰۷ در ساعات :

۱۱:۰۰ - ۹:۰۰

۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰

۱۶:۰۰ - ۱۴:۰۰

برگزار خواهد شد .

 

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/30ساعت 8:35  توسط   | 

کلاس جبرانی درس زبان فارسی استاد آستارکی مشخصه ۱۲۵۶ روز یک شنبه مورخ ۳۱/۰۱/۹۳

ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۱۵ در کلاس ۴۰۱ برگزار خواهد شد .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/01/27ساعت 14:46  توسط   | 

کلاس استاد آستارکی روز چهرشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۹۳ برگزار نخواهد شد .
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/01/27ساعت 14:0  توسط   | 

کلاس های ظهر استاد میرشک روز دوشنبه 25/01/93 برگزار نخواهد شد .
+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/01/25ساعت 12:32  توسط   | 

کلاس آمار و احتمالات استاد مریم بهبودی روز یک شنبه مورخ ۳۱/۰۱/۹۳ برگزار نخواهد شد .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/01/24ساعت 15:15  توسط   | 

جلسه توجیهی کار آموزی استاد خانکی روز چهار شنبه مورخ ۲۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۳۰ در جنت آباد

برگزار می گردد .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/01/24ساعت 15:13  توسط   | 

کلاس های استاد ساسان ترابی روز یک شنبه مورخ ۲۴/۰۱/۹۳ برگزار نخواهد شد .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/01/24ساعت 10:43  توسط   | 

جلسه توجیهی کار آموزی استاد پور احمد روز سه شنبه مورخ ۲۶/۰۱/۹۳ راس ساعت ۱۲:۴۵ در کلاس ۳۰۶ برگزار می گردد .
+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/01/24ساعت 10:39  توسط   | 

کلاس های جبرانی استاد سحر افتاده به شرح ذیل برگزار می گردد :

برنامه نویسی مبتنی بر وب مشخصه ۲۳ روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۹۳ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰ در سایت ۱۳

برنامه سازی پیشرفته (۱)  مشخصه ۲۹ روز دوشنبه مورخ ۰۸/۰۲/۹۳ ساعت  ۹:۴۵ الی ۱۳:۳۰ در سایت ۱۳

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/01/24ساعت 10:12  توسط   | 

کلاس جبرانی درس ساختمان داده مشخصه ۱۸ استاد رضاپور چورش روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۰۱/۹۳

ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در سایت ۱۲ برگزار خواهد شد .

 

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/23ساعت 15:26  توسط   | 

کلاس فوق العاده ی حسابرسی (۱) استاد زهرا هنرمندی مشخصه های ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۶۲۹ و ۶۳۰

روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۰۱/۹۳ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ در کلاس ۴۰۶ برگزار خواهد شد .

 

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/23ساعت 14:48  توسط   | 

کلاس های استاد رضا نیک پور روز یک شنبه مورخ ۲۴/۰۱/۹۳ برگزار نخواهد شد .

کلاس های جبرانی آن به شرح ذیل برگزار می گردد :

مشخصه ۴۸۶ حسابداری شرکت ها (۱) روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۰۱/۹۳ ساعت ۹:۰۰ الی ۱۱:۱۵ کلاس ۳۱۴

مشخصه ۴۸۷ حسابداری صنعتی (۲) روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۰۱/۹۳ ساعت ۱۱:۳۰ الی  ۱۳:۴۵ کلاس ۳۱۴

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/23ساعت 14:37  توسط   | 

کلاس های جبرانی استاد راضیه قاسمی مقدم به شرح ذیل برگزار می گردد  :

مشخصه ۱۲۸۰  روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۰۱/۹۳ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۱۵ کلاس ۴۱۰

مشخصه ۱۲۲۷ روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۰۱/۹۳ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۴۵ کلاس ۴۱۰

مشخصه ۱۱۹۳ روز پنج شنبه مورخ ۰۴/۰۲/۹۳ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۱۵ کلاس ۴۱۰

مشخصه ۹۹۱ روز پنج شنبه مورخ ۰۴/۰۲/۹۳  ساعت ۱۰:۳۰الی  ۱۲:۰۰کلاس ۴۱۰

مشخصه ۹۸۹ روز پنج شنبه مورخ ۰۴/۰۲/۹۳  ساعت ۱۲:۴۵الی ۱۴:۱۵ کلاس ۴۱۰

مشخصه ۱۲۸۰  روز پنج شنبه مورخ ۱۱/۰۲/۹۳ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۱۵ کلاس ۴۱۰

مشخصه ۱۲۲۷ روز پنج شنبه مورخ ۱۱/۰۲/۹۳ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۴۵ کلاس ۴۱۰

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/23ساعت 11:42  توسط   | 

کلاس های استاد رستمی روز یک شنبه مورخ ۲۴/۰۱/۹۳ در کن و روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۹۳ در جنت آباد

برگزار نخواهد شد .

 

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/23ساعت 10:24  توسط   | 

کلاس جبرانی درس ترسیم فنی استاد احمدی مشخصه ۱۴۷ روز سه شنبه مورخ ۲۶/۰۱/۹۳

راس ساعت ۱۳:۰۰ در آتلیه ۱۱۴ برگزار می گردد .

 

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/23ساعت 9:18  توسط   | 

کلاس های خانم قضاتی روز شنبه مورخ ۲۳/۰۱/۹۳ برگزار نخواهد شد .
+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/23ساعت 8:46  توسط   | 

کلاس درس طراحی فنی استاد سلیمانی سالار مشخصه 223 شنبه مورخ 93/01/23 برگزار نخواهد شد .

دانشجویان این کلاس می توانند در کلاس طراحی فنی ساعت 13:30 با مشخصه ی 224 استاد سلیمانی حضور داشته باشند . 


+ نوشته شده در  جمعه 1393/01/22ساعت 17:50  توسط   | 

کلاس درس طراحی فنی استاد سلیمانی سالار مشخصه 223 شنبه مورخ 93/01/23 برگزار نخواهد شد .

دانشجویان این کلاس می توانند در کلاس طراحی فنی ساعت 13:30 با مشخصه ی 224 استاد سلیمانی حضور داشته باشند . 


+ نوشته شده در  جمعه 1393/01/22ساعت 17:50  توسط   | 

کلاس های استاد افتاده فقط روز شنبه مورخ ۲۳/۰۱/۹۳ برگزار نخواهد شد .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/01/20ساعت 14:46  توسط   | 

کلاس های استاد صالحی عمران روز چهار شنبه مورخ ۲۰/۰۱/۹۳ برگزار نخواهد شد .
+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/01/19ساعت 14:20  توسط   | 

کلاس زبان فارسی جناب آقای آستارکی روز چهار شنبه مورخ ۲۰/۰۱/۹۳ برگزار نخواهد شد .
+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/01/19ساعت 11:24  توسط   | 

کلاس های استاد میر رحیمی روز سه شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۹۳ برگزار نخواهد شد .
+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/01/19ساعت 8:50  توسط   |