کلاس جبرانی استاد نصیریان (زبان پیش دانشگاهی)مشخصه 1310 روز دوشنبه 93/09/03 ساعت 11 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/08/29ساعت 13:52  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد نصیریان(زبان پیش) مشخصه 1309 روز یکشنبه 93/09/02 ازساعت 9/30 تشکیل می گردد

درکلاس406

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/08/29ساعت 13:12  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد قاسمی (نقشه برداری) مشخصه 277 روزچهار شنبه 93/09/12 ازساعت 17/15 -20

تشکیل میگردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/28ساعت 16:23  توسط   | 

کلاس جبرانی استادقاسمی (نقشه برداری) مشخصه 276 روزچهار شنبه 05/09/93 از ساعت 17/15 -20

تشکیل می گردد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/28ساعت 16:20  توسط   | 

امتحان میان ترم (اتوکد) استاد نصرت پور روز سه شنبه 93/09/04 ساعت 8 صبح برگزار می گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/28ساعت 14:2  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد محمود زاده نقشه کشی تخصصی 4 روز چهار شنبه 93/08/28 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/28ساعت 11:49  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد بهروش (تمرینات معماری 1)تاریخ 93/09/02

روزیکشنبه ساعت 13/30 درآتلیه 115 تشکیل میگردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/08/27ساعت 15:26  توسط   | 

کلاس استاد نگهداری کیا درس مبانی کامپیوتر درتاریخ 93/09/02 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/08/27ساعت 14:19  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد اسدیان(کارآفرینی)درروزدوشنبه 03/09/93 ازساعت 16 -14/30 درآتلیه114 تشکیل میگردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/26ساعت 17:14  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد رفیده مرادی روز یکشنبه 93/09/02 ساعت 13 -11/30 تشکیل می گردد

کلاس 404   (ایستایی 1)

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/26ساعت 13:45  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد صفریان تشکیل نمی گردد 24/08/93

+ نوشته شده در  شنبه 1393/08/24ساعت 15:21  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد کاظمی مشخصه 963 روز چهار شنبه (اقتصاد1 خرد) ازساعت 12/45 -10/30 درکلاس 304 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/08/24ساعت 13:31  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد آقاجانپور (فیزیک الکتریسیته و مغناطیس)روز پنجشنبه مورخ 93/8/29 ساعت 12:30 در کلاس 122 برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/08/22ساعت 15:53  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد پوزش روز پنجشنبه مورخ 93/8/29 تشکیل می شود

مشخصه812 ساعت8الی10

مشخصه813 ساعت10 الی 12

مشخصه 817 ساعت12:30 الی 14:30

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/21ساعت 16:20  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد مهرداد قدیمیروز یکشنبه 93/09/02 از ساعت 19-16 تشکیل میگردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/21ساعت 9:21  توسط   | 

کلیه کلاسهای ریاضی پیش استاد فرزام گل گوئی روز چهارشنبه مورخ 93/8/21 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/21ساعت 8:22  توسط   | 

کلیه کلاسهای ریاضی کاربردی استاد آرش درگران روز چهارشنبه مورخ 93/8/21 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/21ساعت 8:19  توسط   | 

جلسه سوم توجیهی کارآموزی استاد (زهرا کریمی)درتاریخ 93/07/27 روزسه شنبه ساعت 13/30 -12/30

تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/08/20ساعت 12:18  توسط   | 

کلاس جبرانی مدیریت مالی استاد سعید جمالی روزچهار شنبه 93/08/28 ساعت 18-16 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/19ساعت 18:12  توسط   | 

دومین جلسه توجیهی کارآموزی جهت برسی فصل 1و2 پروژه کار آموزی استاد فتح الهی درتاریخ 93/08/24

روزشنبه ساعت 9 صبح درکلاس 219 برگزار می گردد حضور دانشجویان الزامی است

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/19ساعت 15:0  توسط   | 

کلاس استاد اسدیان کار آفرینی پروژه روز دوشنبه 93/08/19 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/19ساعت 10:51  توسط   | 

جلسه توجیهی پروژه استاد ناصر روز سه شنبه 93/08/20 ساعت 13/30 -12/30 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/08/18ساعت 16:38  توسط   | 

کلاس کاربرد(2) استاد بارانی روزسه شنبه 93/08/20 ساعت7/45 -11/15 تشکیل نمی گردد


+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/08/18ساعت 15:54  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد بهرامی رهنما (زبان فارسی) روز سه شنبه 93/08/20 از ساعت 15/30 -17/45

و17/45 -19/45 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/08/18ساعت 10:32  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد موسی پور (دانش خانواده)روز یکشنبه مورخه 93/08/18 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/08/17ساعت 18:6  توسط   | 

کلاسهای استاد شاه محمدی (دفاع مقدس) روز دوشنبه 93/08/19 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/08/17ساعت 15:48  توسط   | 

جلسه بعدی درس پروژه مالی استاد پور احمد روزدوشنبه تاریخ 93/08/26 راس ساعت 13 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/08/17ساعت 15:35  توسط   | 

کلاسهای ریاضی کاربردی استاد ابراهیمی بجدنی روز شنبه مورخ 93/8/17 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  شنبه 1393/08/17ساعت 10:43  توسط   | 

کلاس اخلاق اسلامی استاد مسکنی روز پنج شنبه 93/08/22 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/08/15ساعت 13:18  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد رسول زاده روز شنبه 93/08/17 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/08/15ساعت 10:57  توسط   |