کلیه کلاسهای زبان پیش استاد هدیه نصیریان روز پنجشنبه مورخ 93/8/15 در ساختمتان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/08/08ساعت 12:52  توسط   | 

کلاس طراحی فنی استاد سام ساکی پور روز شنبه مورخ 93/08/10 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/07ساعت 15:45  توسط   | 

کلاسهای استاد احمدی (سیستم عامل و کارگاه سیستم عامل)روز پنجشنبه مورخ 93/08/08 تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/07ساعت 15:35  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد وحید حیدرپور روز شنبه مورخ 93/08/10 تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/07ساعت 15:17  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد سید رضا عظیمی روز چهارشنبه مورخ 93/08/14 تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/07ساعت 15:1  توسط   | 

کلاسهای درس استاد خسروی (مبانی الکترونیک و کارگاه مبانی الکترونیک) روز شنبه مورخ 93/08/10 تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/07ساعت 15:0  توسط   | 

کلیه کلاسهای ریاضی پیش دانشگاهی استاد ساجده طالب تاش روز پنجشنبه مورخ 93/8/8 در ساختمان کن برگزار نمی شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/07ساعت 12:19  توسط   | 

کلیه کلاسهای قرآن استاد فاطمه اسدی روز چهارشنبه مورخ 93/8/7 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/08/07ساعت 8:47  توسط   | 

کلاس استاد سلیمانی(طراحی فنی) روز شنبه 93/08/10 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/08/06ساعت 17:2  توسط   | 

کلاسهای توجیهی پروژوکار آموزی استاد رضائیون روز سه شنبه 45/15 -30/13

93/08/20 درسایت 17 تشکیل میگردد ئ   (جلسه دو)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/08/06ساعت 17:0  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد میررحیمی (فیزیک عمومی) روزشنبه 93/08/10 کلاس 218    

11/10 9/40 تشکیل می گردد

کلاس جبرانی (فیزیک الکترسیته) روزشنبه 93/08/10 کلاس 218 ساعت 9/30 --8

تشکیل می گردد (استاد میررحیمی)

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/08/06ساعت 13:22  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد سعیده شمس روز سه شنبه مورخ 93/08/06 در ساختمان کن تشکیل نمی شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/08/06ساعت 7:53  توسط   | 

کلاسهای توجیهی پروژ وکارآفرینی درروز سه شنبه ازساعت 12/30 -13/30 برگزار می گردد استاد رضائیون

(سایت 17) تاریخ 06/08/93

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/05ساعت 15:46  توسط   | 

کلاسهای گرافیک صنعتی و هنری استاد سارا ابراهیمی روز دوشنبه مورخ 93/8/5 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/05ساعت 12:4  توسط   | 

کلاس درس شیوه استاد رضائیون روز چهارشنبه مورخ 93/8/7 از ساعت 12 الی 13:30 در ساختمان جنت آباد برگزار می گردد و جلسه روز چهارشنبه مورخ 93/8/14 برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/05ساعت 12:0  توسط   | 

کلاس توجیهی درس کاراموزی و پروژه استاد رضائیون دوشنبه ها ساعت 9:30 الی 10 و 11:45 الی 12:15 در سایت A ساختمان کن برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/05ساعت 11:54  توسط   | 

کلاسهای کارافرینی استاد محمد شفایی روز دوشنبه مورخ 93/8/5 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/05ساعت 9:17  توسط   | 

کلاسهای طراحی معماری و زبان فنی استاد جانا عرب زاده روز دوشنبه مورخ 93/8/5 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/08/05ساعت 9:14  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد موسی پور دانش خانواده وجمعیت (تنظیم خانواده) استاد موسی پور روزیکشنبه 93/08/11

تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/08/04ساعت 13:49  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد نوشین رضایی مبانی کامپیوتر برنامه سازی روز دوشنبه 93/08/05 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/08/04ساعت 13:45  توسط   | 

کلیه کلاسهای روز پنج شنبه 93/08/08 استاد نیکبجت تشکیل نمی گردد

کلاس روزچهار شنبه 13/30 -10/30 استاد نیکبخت تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/08/04ساعت 9:41  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد احدی عالی (ایستای 1)روز شنبه 93/08/03 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/08/03ساعت 12:54  توسط   | 

 کلاسهای مباحث ویژه استاد اسماعیل صابری نیا روز شنبه مورخ 93/8/3 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد ولی کلاسهای مبانی اینترنت در همان روز برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  شنبه 1393/08/03ساعت 9:15  توسط   | 

کلیه کلاسهای زبان فارسی استاد مهلا اکبری روز شنبه مورخ 93/8/3 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  شنبه 1393/08/03ساعت 9:13  توسط   | 

کلاس اصول حسابداری و حسابداری صنعتی استاد سارا حسینی روز پنجشنبه مورخ 93/8/1 در ساختمان کن تشکیل نمی شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/08/01ساعت 10:28  توسط   | 

کلاس استاد بهرامی رهنما (زبان فارسی)روزیکشنبه 93/08/04 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/30ساعت 12:48  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد شعبانی روز چهار شنبه 93/07/30 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/30ساعت 12:46  توسط   | 

کلاس استاد مدنی نقشه کشی تخصصی (3) 93/07/30  تشکیل نمی گردد روزچهار شنبه

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/30ساعت 11:50  توسط   | 

کلیه کلاسهای ریاضی پیش دانشگاهی استاد مونا پیراصغری روز چهارشنبه مورخ 93/7/30 در ساختمان کن تشکیل نمی گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/07/30ساعت 9:42  توسط   | 

جلسه کار آموزی استاد شریفی روز سه شنبه 93/08/06 ساعت 13/30 کلاس 404 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/07/29ساعت 15:45  توسط   |