تحویل پروژه کارآموزی دانشجویان استاد نصرت پور 11/11/93 ساعت 11 درامورکلاسها

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/11/05ساعت 16:18  توسط   | 

روزشنبه 11 بهمن ساعت 9 الی 16 تحویل پروژه آز پایگاه داد(پسران)      استاد روشن پور

تحویل پروژه برنامه سازی وب(پسران) محل برگزاری آموزشکده کن

روز یکشنبه 12 بهمن ساعت 9 الی 16 تحویل پروژهبرنامه سازی وب (دختران) کسانیکه آز گرافیک امتحان

نداده اند مراجعه جهت امتحان (دختران ) محل برگزاری جنت آباد استاد روشن پور

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/10/28ساعت 15:16  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد صفریان (سرپرستی سازمان)

مشخصه 1032 ازساعت 9 -10/30

مشخصه 1036 ازساعت 10/30 -12 تشکیل می گردد حضور کلیه دانشجویان الزامی است

روزسه شنبه 93/10/16

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/10/15ساعت 10:42  توسط   | 

کلاس رفع اشکال ایستائی (1) روزچهارشنبه ساعت 15/30 شروع می شود

تاریخ  93/10/17 استاد احدی عالی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/10/14ساعت 16:46  توسط   | 

زمان تحویل پروژه های کار آموزی استاد ایروانی مقدم روز شنبه 93/11/04 ساعت 10 صبح برگزار می گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/10/14ساعت 14:18  توسط   | 

دانشجویانیکه پروژه به استاد کاکاوند تحویل نداده اند روزامتحان همراه خودشان بیاورند

+ نوشته شده در  شنبه 1393/10/13ساعت 14:25  توسط   | 

جهت اطلاع دانشجویانی که درس پروژه مالی یا کارآموزی بااستاد پوراحمدی دارند میرساندکه دانشجویان

میتوانند پروژه صحافی شده خودرا روز سه شنبه93/10/30 ازساعت 10 -12 به استاد درامورکلاسهاتحویل دهند

+ نوشته شده در  شنبه 1393/10/13ساعت 12:59  توسط   | 

زمان تحویل پروژه استاد مدنی روزچهار شنبه 93/10/17 ساعت 10 انجام میشود

+ نوشته شده در  شنبه 1393/10/13ساعت 12:4  توسط   | 

امتحان شفاهی روخوانی وروان خوانی درس قرآن کریم استاد علوی مقدم روز پنج شنبه

93/10/18 ساعت 16 برگزار می شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/11ساعت 16:56  توسط   | 

کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی روز سه شنبه 93/10/16 ازساعت 16 -18 تشکیل می گردد

استادقدیمی

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/11ساعت 9:20  توسط   | 

کلاس جبرانی استا فرشید امینی روزشنبه 93/10/13 ازساعت 15 -16/30 و16/30 -18 درکن تشکیل میگردد

حضور کلیه دانشجویان الزامی است

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/10/10ساعت 16:13  توسط   | 

کلاس استاد فرشید امینی مبانی نرم افزا روز چهارشنبه 93/10/10 تشکیل نمی گردد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/10/10ساعت 10:26  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد میرزایی مقدم روز دوشنبه 93/10/15

برای گروه های8 -9/30 و9/40 -11/10 و11/20 -12/50 ازساعت 12 -16

برای گروه های 14 -15/30 و16 -17/30 ازساعت 16 -20 برگزار می گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/10/09ساعت 17:51  توسط   | 

کلاس جبرانی ریاضی عمومی(1) مشخصه 298 استاد گودرزی روزشنبه 93/10/13 ساعت 10 -12

ریاضی (1) مشخصه 455 استاد گودرزی روزدوشنبه 93/10/15 ساعت 9 -12

ریاضی(2)مشخصه 1315 استاد گودرزی روز سه شنبه93/10/16 ساعت 10 -12 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/10/09ساعت 17:17  توسط   | 

امتحان عملی وکتبی کاربرد 3 روزیکشنبه 93/10/14 ساعت 15/30

امتحان عملی کاربرد2 یکشنبه مورخه 93/10/14 ساعت 8-11 گروه 1 و11 -14 گروه 2

امتحان کتبی کاربرد2 روزسه شنبه93/10/16 ساعت 9صبح هردوگروه

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/10/09ساعت 17:4  توسط   | 

کلیه کلاسهای استاد شیخ الاسلام روزهای سه شنبه وچهارشنبه

93/10/09 و93/10/10 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/10/08ساعت 14:51  توسط   | 

کلاس اندیشه اسلامی1 استاد مشخصه394 استاد موسوی فراز روز دوشنبه 93/10/15 ساعت 9/40 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/10/08ساعت 14:23  توسط   | 

جبرانی کاربرد3 استاد بارانی روزسه شنبه 93/10/07 ساعت 14 17 تشکیل می گردد

حل تمرین کاربرد2  روزسه شنبه 8 -11 گروه 1 وگروه 2 11/30 -14 تشکیل می گردد

روزسه شنبه93/10/09 امتحان کاربرد 2 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/10/07ساعت 18:30  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد طباطبایی روزسه شنبه 93/10/19 ازساعت8/30 -9/30 و12/45 -13/30 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/10/07ساعت 11:6  توسط   | 

امتحان کارگاه سیتم عامل استاد الماسی(بخش تئوری) هفته آینده شنبه 93/10/13 ساعت 12 برگزار می شود.

بدیهی است عدم حضور به منزله حذف درس می باشد

 

امتحان آزمایشگاه پایگاه دادها استاد الماسی برای هردوگروه صبح وبعد ازظهر بصورت همزمان ساعت 9/30

صبح روزشنبه 93/10/13 برگزار خواهد شد بدیهی است عدم حضور به منزله حذف درس خواهد بود

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/10/07ساعت 10:16  توسط   | 

کلاس آشنایی بامبانی دفاع مقدس استاد نوری مشخصه 377 ساعت 9/40 -11/10 درساعت

8 -9/30 تشکیل می گردد روز یکشنبه 93/10/07

+ نوشته شده در  شنبه 1393/10/06ساعت 14:36  توسط   | 

آزمون زبان فنی استاد شمشادی روزیکشنبه93/10/07

ساعت 13/30 و15 تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/10/06ساعت 11:16  توسط   | 

کلاسهای جبرانی استاد کاظمی اقتصاد خرد1

روزسه شنبه تاریخ 93/10/09 مشخصه 962 ازساعت 10-12/15 و13 -15/15

روزچهارشنبه تاریخ 93/10/10 مشخصه 963 ازساعت 10 -15/12 و13 -15/15 تشکیل میگردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/10/06ساعت 10:59  توسط   | 

کلاس استاد حنیفی روز شنبه 93/10/06 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  شنبه 1393/10/06ساعت 9:36  توسط   | 

کلاس جبرانی استاد مرتضایی زبان فارسی روز یکشنبه 93/10/07 تشکیل می گردد

کلاس 219

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/04ساعت 10:58  توسط   | 

کلاسهای استاد علوی آشنائی باقرائت قرآن روز پنج شنبه 93/10/4 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/10/04ساعت 10:4  توسط   | 

کلاسهای استاد پارسا (کارافرینی)روز پنج شنبه 93/10/04 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/10/03ساعت 16:18  توسط   | 

درس نقشه کشی 2 پایان ترم استاد منیره محمدی جمالزاده درتاریخ 93/10/17 ساعت 13/30 برگزار می گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/10/03ساعت 16:6  توسط   | 

امتحان پایان ترم طراحی به کمک کامپیوتر استاد ترکمان درتاریخ 93/10/17 راس ساعت 13/30 درکلاس 204 برگزار می گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/10/03ساعت 16:4  توسط   | 

کلاس استاد فرشید امینی مبانی مهندسی نرم افزار روز چهار شنبه 93/10/03 تشکیل نمی گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/10/03ساعت 8:1  توسط   |